Αγροτικό Κέντρο Υγείας

Το Αγροτικό Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Σολέας και στεγάζεται στο οίκημα που κάποτε στεγαζόταν το παρθεναγωγείο, αφού τροποποιήθηκε για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του σήμερα.

Μέχρι το 1932 τόσο το χωριό της Ευρύχου, όσο και τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής δε διέθεταν τακτικό γιατρό. Τα περισσότερα περιστατικά θεραπεύονταν από τους «Πρακτικούς», όπως για παράδειγμα ο τοκετός, ορθοπαιδικά, αμυγδαλές, οσφυαλγίες-λουμπάκο, υπέρταση, πονόδοντος, πληγές και τσιμπήματα.

Στις αρχές του 1932 διορίστηκε στο χωριό ο πρώτος κυβερνητικός γιατρός και φαρμακοποιός, ενώ μετέπειτα στην μετα-αποικιακή περίοδο, μετά το 1960, οι συνθήκες όσον αφορά την υγεία βελτιώνονταν συνεχώς.

Στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο (ΑΥΚ) Ευρύχου, όπως και σε όλα τα κέντρα υγείας, προσφέρεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι το σημείο της πρώτης επαφής του ασθενή με το γιατρό.

Το κέντρο υγείας Ευρύχου λειτουργεί από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.30 μ.μ. καθημερινά και από τις 3.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. το απόγευμα της Πέμπτης και εφαρμόζεται το καθήκον αναμονής και κλήσης μέρα παρά μέρα. Εξυπηρετεί συνολικά 5.035 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Ευρύχου.

Τοποθεσία

Λοιπές υπηρεσίες

Υποσέλιδο