Αιωνόβιες Δρύες και Κυπαρίσσι

Τα αιωνόβια δέντρα ή δέντρα γίγαντες είναι τα μακρόβια και μεγάλων διαστάσεων φυτικά είδη του πλανήτη. Μερικά από τα δέντρα αυτά στέκουν αγέρωχα παρά τα χρόνια που τα βαραίνουν, ακατανίκητα στη σκληρή δοκιμασία των καιρικών συνθηκών και του χρόνου. Γλίτωσαν από την καταστρεπτική μανία της φωτιάς, αλλά κυρίως του ανθρώπου.

Στα Καννάβια βρίσκουμε τέτοιου είδους δέντρα, και συγκεκριμένα αιωνόβιες δρύες και ένα κυπαρίσσι. Το κυπαρίσσι έχει περιφέρεια 2,64 μέτρα, ύψος 16 μέτρα και ηλικία 300 ετών, ενώ οι δρύες έχουν αντίστοιχα περιφέρεια 4,01 μέτρα, ύψος 21 μέτρα και ηλικία 450 ετών ο πρώτος, και περιφέρεια 2,98 μέτρα, ύψος 18 μέτρα και ηλικία 200 ετών ο δεύτερος.

Τα δέντρα αυτά αποτελούν ζωντανά μνημεία της φύσης, είναι στενά δεμένα με την ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις του τόπου και αποτελούν αναπόσπαστο και πολυτιμότατο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου. Ξεχωρίζουν για τη μεγάλη τους ηλικία και τις τεράστιες διαστάσεις τους, ενώ μερικά θεωρούνται ιερά και σαν τέτοια έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία.

Το Τμήμα Δασών εδώ και αρκετά χρόνια υλοποιεί ειδικό πρόγραμμα προστασίας και συντήρησης αυτών των δέντρων. Κατ’ αρχάς καταγράφονται όλα τα αιωνόβια δένδρα οπουδήποτε βρίσκονται, είτε σε δασική γη είτε σε ιδιωτική. Αυτά που βρίσκονται σε Δασική γη προστατεύονται από το Δασικό Νόμο. Αξιολογείται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αρχίζει η συντήρηση των δέντρων που κινδυνεύουν άμεσα να καταστραφούν. Για τα δέντρα που βρίσκονται εκτός Δασικών περιοχών, η συντήρηση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αφού προηγουμένως κηρυχθούν σε προστατευόμενα.

Τοποθεσία

Μνημεία της φύσης

Υποσέλιδο