Αστυνομικός σταθμός Κακοπετριάς

Ο Αστυνομικός Σταθμός της Κακοπετριάς λειτούργησε στα μέσα του 20ού αιώνα, περί το 1952. Βρίσκεται πλησίον του Κοινοτικού Συμβουλίου, στο κέντρο του χωριού.

Ο Αστυνομικός σταθμός ανήκει στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου, της οποίας η έδρα μεταφέρθηκε μετά από την κατάληψη της Μόρφου από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974 στον Πεδουλά και στη συνέχεια στην Ευρύχου όπου συστεγάζεται μέχρι σήμερα με τον ομώνυμο Αστυνομικό Σταθμό.

Η Αστυνομία της Κακοπετριάς εκτελεί περιπολίες στα γειτονικά οχτώ χωριά, Κακοπετριά, Γαλάτα, Σινά Όρος, Καλιάνα, Σπήλια, Κούρδαλι, Αγία Ειρήνη, Καννάβια αλλά και τροχονομικό έλεγχο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου που είναι μία από τις έξι συνολικά Αστυνομικές Διευθύνσεις. Διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος είναι υπόλογος στον Αρχηγό Αστυνομίας μέσω των Βοηθών Αρχηγών. Λειτουργούν έξι Αστυνομικοί Σταθμοί ως ακολούθως: Αστυνομικός Σταθμός Αστρομερίτη, Ευρύχου, Κακοπετριάς, Πεδουλά, Κάμπου και Κάτω Πύργου.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κακοπετριά, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 81 39 77

Τοποθεσία

Λοιπές υπηρεσίες

Υποσέλιδο