Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης»

Ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Δασών στο όριο της περιοχής του Μεταλλείου Αμιάντου, μέσα σε γη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, σε υψόμετρο περίπου 1400μ. Πήρε το όνομά του από το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης επειδή το εν λόγω Ίδρυμα συνεισέφερε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις €350.000 για τη δημιουργία του Κήπου.

Η δημιουργία του Κήπου άρχισε το 2004 με τις εργασίες αναπαλαίωσης ενός παλιού κτιρίου του Μεταλλείου, για χρήση του ως Κέντρο Επισκεπτών και ως Γραφείο. Το Κέντρο Επισκεπτών περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, αίθουσα εκθεμάτων, αίθουσα προβολών και διαλέξεων, βοτανολόγιο με δείγματα φυτών του Τροόδους, μικρό κατάστημα που διαθέτει βιβλία για τη χλωρίδα και χώρο εκπαίδευσης μαθητών.

Ο Κήπος έχει ως περιοχή αναφοράς την ευρύτερη οροσειρά του Τροόδους και περιλαμβάνει τόσο ιθαγενή όσο και επιλεγμένα ξενικά και καλλιεργούμενα φυτά, κυρίως της περιοχής Τροόδους. Η πλήρης ανάπτυξη του Κήπου θα απαιτήσει ακόμα 5 χρόνια και στην τελική του μορφή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

• Ενδημικών φυτών του Τροόδους.
• Φυτών κήπου και αρωματικών.
• Δενδρώνα με δέντρα και θάμνους – Arboretum.
• Γεωργικά φυτά της ορεινής περιοχής Τροόδους.
• Απειλούμενα και σπάνια είδη (τμήμα διατήρησης).
• Ειδικά ενδιαιτήματα και τύπους οικοτόπων του Τροόδους.
• Χώρους διατήρησης σπερμάτων σπάνιων και τρωτών ειδών για αποκατάσταση στη φύση σε περίπτωση που κάποια από αυτά εξαφανιστούν λόγω πυρκαγιών, των κλιματικών αλλαγών ή από άλλη αιτία. Το τμήμα αυτό θα αποτελείται από το χώρο επεξεργασίας, το χώρο αφυδάτωσης και το χώρο κατάψυξης (-200C).

Τοποθεσία

Χλωρίδα - Πανίδα

Υποσέλιδο