Γραφείο ΑΤΗΚ

Στην Κακοπετριά λειτουργεί γραφείο της ΑΤΗΚ για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής Σολέας. Η ΑΤΗΚ (Cyta) παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών της σε εφαρμογές φωνής και δεδομένων, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή επικοινωνία.

Το 1955 αποτελεί το έτος ίδρυσης της Αρχής Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Α.Ε.Τ.Κ – C.I.T.A) που αναλαμβάνει τις εσωτερικές τηλεπικοινωνίες, ενώ έξι χρόνια αργότερα, η Α.Ε.Τ.Κ αναλαμβάνει και την ευθύνη των εξωτερικών τηλεπικοινωνιών και μετονομάζεται σε Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ATHK, Cyprus Telecommunications Authority, CYTA στα αγγλικά), όνομα που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, το 1963, η Κύπρος γίνεται μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και του Κοινοπολιτειακού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών.

Η Cyta αποτελεί τον πρώτο οργανισμό της Κύπρου που αξιολογήθηκε με βάση το μοντέλο ποιοτικής διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ποιοτικής Διεύθυνσης EFQM και κατατάχθηκε στην ψηλότερη βαθμίδα των 5 αστεριών στο επίπεδο «Recognized for Excellence». Επίσης, αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό στον ευρύτερο κρατικό τομέα στην Κύπρο που εξασφάλισε πρώτος το πιστοποιητικό ISO 9001:2000.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: +357 22 92 23 10

Τοποθεσία

Λοιπές υπηρεσίες

Υποσέλιδο