Γραφείο Επαρχιακής Διοίκησης

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις ασχολούνται με μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή του πολίτη, στα πλαίσια του ρόλου τους για αποκέντρωση της κρατικής εξουσίας. Γι΄αυτό ένας από τους σημαντικότερους στόχους των Επαρχιακών Διοικήσεων είναι η γρήγορη, αποτελεσματική και αντικειμενική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης Ευρύχου προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Κλάδος αρχείου πληθυσμού.
  • Οικοδομές.
  • Άδειες που παραχωρούνται από την Επαρχιακή διοίκηση.
  •  Ενστάσεις κατά φορολογιών.
  •  Πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 11, 2831, Ευρύχου
Τηλ.: +357 22870569
Fax: +357 22932596

Τοποθεσία

Λοιπές υπηρεσίες

Υποσέλιδο