Δάση-Ποτάμια

Η οροσειρά του Τροόδους αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Κύπρου και καλύπτεται τόσο από το δάσος Τροόδους, όσο και από το δάσος της Κακοπετριάς, αλλά και το δάσος Αδελφοί. Μάλιστα το τελευταίο έχει ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000». Τα δάση του Τροόδους φέρουν πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ η οικολογική, επιστημονική και οικονομική τους αξία είναι ανεκτίμητη.
Την κοιλάδα της Σολέας διασχίζει ο ποταμός Κλάριος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο σημαντικούς παραπόταμους, τον Καρκώτη και τον Γαρίλλη. Όλοι συνεισφέρουν στον συνολικό όγκο νερού, που διατρέχει την κοιλάδα, με τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Δάση-Ποτάμια στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο