Δάσος Αδελφοί

Το δάσος Αδελφοί καταλαμβάνει μια έκταση 128,8 km2, αποτελεί κρατική περιουσία και λόγω της σημαντικής φυσικής του αξίας έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000». Τα πραγματικά όρια του δάσους είναι: στα νότια η κορυφογραμμή ανατολικά του Καρβουνά, περιλαμβανομένης της Μαδαρής, στα δυτικά η κοιλάδα της Σολιάς από τα Πλατάνια ως ανατολικά της Φλάσου, νότια του χωριού Νικητάρι, νότια του χωριού Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, νότια του μεταλλείου του Μιτσερού μέχρι τον Άγιο Επιφάνειο. Το κλίμα, παρ’ όλες τις διαφορές που παρουσιάζει ανά περιοχή και ανά υψόμετρο, είναι μεσογειακό.

Τα πετρώματά του σχηματίζουν εντυπωσιακά τοπία, όπως οι κατακόρυφοι βράχοι των «Τεισιών της Μαδάρης» και οι γκρεμοί νοτιοανατολικά των Λαγουδερών γνωστοί ως «Αερικοί Λάκκοι». Συναντώνται πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας, με αρκετά απ’ αυτά να αποτελούν προστατευόμενο είδος.

Μέσα στη μεγάλη αυτή έκταση φυτρώνουν η τραχεία πεύκη, οι λατζιές, οι τρεμιθιές, τα πλατάνια, οι σκλήδροι, οι λεύκες, οι πικροδάφνες, οι μυρτιές και μια τεράστια ποικιλία από διάφορα άλλα δέντρα και θάμνους.

Το δάσος Αδελφοί διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπου το έχει χωρίσει σε τέσσερις κοιλάδες, τον Άγιο Θεόδωρο, την Καπουρά, την Αγία Μαρίνα και το Γεφύρι Παναγιάς με τους ομώνυμους Δασικούς Σταθμούς τους. Για την προστασία του δάσους και τη συντήρησή του λειτουργούν, επίσης, τρία πυροφυλάκια.

Τοποθεσία

Δάση-Ποτάμια

Υποσέλιδο