Δρυς

Η δρυς ή βαλανιδιά (Q.infectoria ssp. veneris) είναι μεγάλων διαστάσεων δέντρο και ανήκει στην οικογένεια των φηγιδών, η οποία περιλαμβάνει οκτώ γένη και γύρω στα 1050 είδη. Στην Κύπρο απαντώνται σε φυσική εξάπλωση, η λατζιά, η δρυς και η περνιά. Η δρυς διασώζεται μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες δέντρων κυρίως έξω από τα δάση ή μέσα και γύρω από καλλιεργούμενα χωράφια.

Πρόκειται για ημιφυλλοβόλο μεγάλων διαστάσεων δέντρο με ογκώδη κορμό και πλατιά απλωτή κόμη που μπορεί να φτάσει το ύψος των 18 μέτρων. Ο φλοιός της είναι γκρίζος με σημαντικό πάχος και σχισμές.

Το ξύλο της δρυός είναι σκληρό, διαρκές και ευκατέργαστο και χρησιμοποιείται στην οικοδομική βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στη ναυπηγική, κατασκευή δαπέδων, βαρελιών, υποστηριγμάτων μεταλλείων και για την παρασκευή πολύ καλής ποιότητας κάρβουνων.

Τα υπολείμματα των δρυοδασών, λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας έχουν προταθεί από το Κυπριακό κράτος και έχουν συμπεριληφθεί ως νέος φυσικός τύπος οικοτόπου στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τοποθεσία

Χλωρίδα - Πανίδα

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο