Εικονοφυλάκιο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής

Στη νότια πλευρά του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή βρίσκεται το Εικονοφυλάκιο, το οποίο διαθέτει κειμήλια από ναούς ολόκληρης της κοινότητας του Καλοπαναγιώτη.

Κάποια από τα αντικείμενα του εικονοφυλακίου είναι ανεκτίμητης αξίας, πανάρχαια και μοναδικά. Όλα έχουν τη δική τους αξία, αλλά ενδεικτικά αναφέρουμε το μεγάλο επιστήλιο που είναι αγιογραφημένο από Κωνσταντινουπολίτη αγιογράφο (14ος αιώνας – Παλαιολόγια Τέχνη), την εικόνα της Παναγίας (12ος αιώνας με καθαρά βυζαντινά χαρακτηριστικά – Κομνήνια Τέχνη), καθώς και το μοναδικό Ευαγγέλιο που τυπώθηκε στην Γένοβα της Ιταλίας το 1550, με μεταλλικό κάλυμμα κατασκευασμένο στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, ένα εξαίρετο δίπτυχο, του τέλους του 14ου αρχές του 15ου αι., με τα χαρακτηριστικά της τέχνης του Σινά, παριστάνει αρκετές μορφές.

Στο εικονοφυλάκιο εκτίθεται και μια εικόνα της Παναγίας δεξιοκρατούσας του 15ου προς 16ον αι. τύπου Κυκκώτισσας, που είναι «περιβλεπούσα», δηλαδή σε οποιοδήποτε σημείο σταθεί ο πιστός, η Παναγία φαίνεται να στρέφει το κεφάλι της προς αυτόν. Ακόμη, εκτίθεται και η μοναδική εικόνα στον κόσμο με την ονομασία «Ο πληροφορών Κύριος».

Μεταξύ των σπάνιων θησαυρών υπάρχει και ένα μέρος απίθανου τέμπλου, μια σπάνια κατασκευή με χρώμα που ανήκε στο ναό της Παναγίας της Θεοτόκου.

Πληροφορίες
Τηλ.: +357 99218298
Ωράριο: Χειμερινό ωράριο
Δευτέρα- Σάββατο: 09.00 – 13.00 και 14.00 – 16.00
Κυριακή: 10.00 – 16.00
Καλοκαιρινό ωράριο
Δευτέρα- Σάββατο: 09.00 – 13.00 και 14.00 – 18.00
Κυριακή: 10.00 – 18.00

Τοποθεσία

Εικόνες - Τοιχογραφίες

Υποσέλιδο