Εκκλησία Αγίου Μάμα

Η εκκλησία του Αγίου Μάμα βρίσκεται στο κέντρο του χωριού σε ύψωμα και είναι ορατή από το μεγαλύτερο μέρος του χωριού.

Η εκκλησία, βάση της τυπολογίας της αλλά και βάση μαρτυριών, ανάγεται στον 18ο αιώνα. Η κάτοψή της είναι ορθογώνια και περιλαμβάνει τον κυρίως ναό και το ιερό. Το ιερό, το οποίο χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το εικονοστάσι, εσωτερικά είναι κυκλικό και εξωτερικά ευθύγραμμο. Η εκκλησία δεν έχει ανεξάρτητο καμπαναριό και η καμπάνα βρίσκεται στο εξωτερικό του ιερού, στο τρίγωνο που σχηματίζεται μεταξύ της στέγης και του εξωτερικού σταυρώματος.

Η πιο σημαντική εικόνα της εκκλησίας (αλλά και της Κοράκου) είναι η σκαφωτή εικόνα προσκυνηταρίου του Αγίου Μάμα, έργο Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφου του 15ου αιώνα. Η εικόνα σήμερα βρίσκεται στην Μητρόπολη Μόρφου στην Ευρύχου. Ο Άγιος Μάμας βρίσκεται υπό συντήρηση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Μαζί με τη συντήρηση της τοιχοποιίας, αφαίρεση των νεότερων επιχρισμάτων και επισκευές εκεί που χρειάζεται, πραγματοποιείται και τοπιοτέχνηση του γύρω χώρου. Χορηγοί είναι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Ίδρυμα Λεβέντη και ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Κοράκου.

Τοποθεσία

Ναοί

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο