Ελαιοτριβείο ΓΑΙΟΦΙΛΟΣ

Τα ελαιόδεντρα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοιλάδας της Σολέας, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες αλλά και η αγροτική ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής, ευνοούν την καλιέργειά τους. Σε όλα σχεδόν τα χωριά της Σολέας, η παραγωγή λαδιού και ελιών είναι πλούσια. Χιλιάδες παλιά δέντρα, αλλά και πιο πρόσφατα, φυτεύονται σε μεγάλες εκτάσεις με μοναδικό σκοπό να συλλέξουν τον πολύτιμο καρπό τους. Τις περισσότερες ελιές τις μετέφεραν στα ελαιοτριβεία για να πάρουν το λαδί.

Το ελαιοτριβείο ΓΑΙΟΦΙΛΟΣ είναι ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο και λειτουργεί από το 2013. Οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν και να ενημερωθούν για τη διαδικασία συσκευασίας ελιών, τη διαλογή, επεξεργασία και εμφιάλωση ελαιόλαδου και αγουρέλαιου (λάδι το οποίο παράγεται από άγουρες ελιές), ενώ παράλληλα μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα του ελαιοτριβείου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ελαιοτριβείο ή για να προγραμματίσετε μια επίσκεψη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Χρίστο Χαραλαμπίδη στο τηλέφωνο +357 96574769.

Τοποθεσία

Γαστρονομία - Οινοποιεία

Υποσέλιδο