Εξωκλήσι Αγίου Γεωργίου Λαμπροφόρου

Το πρώτο εξωκλήσι της κοινότητας Φλάσου ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Λαμπροφόρο. Σήμερα βρίσκεται υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Κτίστηκε περίπου τον 17ο αιώνα και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του χωριού, δίπλα από το κοιμητήριο της κοινότητας. Πρόκειται για καμαροσκέπαστο ναό, μονόχωρο, ενώ η στέγη του καλύπτεται με κεραμίδι. Οι εξωτερικοί του τοίχοι είναι κτισμένοι με πέτρα. Το κωδωνοστάσιο εφάπτεται του ναού και βρίσκεται στα δυτικά του οικοδομήματος.
Το εσωτερικό του πλαισιώνεται με το ξυλόγλυπτο παλιό εικονοστάσι και το ξύλινο σανιδωτό γυναικωνίτη του, όπου γενικά άρχισαν οι συντηρήσεις με την πρωτοβουλία και συμβολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η αφιερωμένη εικόνα του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο εικονοστάσι.

Το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Λαμπροφόρου λειτουργείται 2-3 φορές τον χρόνο. Τον Άγιο Γεώργιο γιορτάζει η κοινότητα με απλή τελετή στις 23 Απριλίου.

Δυτικά του χωριού Φλάσου βρίσκεται και το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Επιτηδειώτη, πνιγμένο μέσα στο πράσινο. Το όνομά του το πήρε από τα επιτήδεια, δηλαδή τους μίσχους (φύλλα) των πεύκων.

Τοποθεσία

Μονές - Εξωκλήσια

Υποσέλιδο