Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας

Η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας βρίσκεται στο χωριό Κούρδαλι στην όμορφη περιοχή της Σολιάς.

Τη Μονή έκτισε η οικογένεια Κούρδαλη, με πρωτοστατούντες τον ιεροδιάκονο Λέοντα Κούρδαλη και τον συγγενή του, πρωθιερέα Ιωάννη Κούρδαλη και χρονολογείται στα τέλη του 15ου/αρχές του 16ου αιώνα. Πρόκειται για μία από τις πολλές περιπτώσεις ιδιωτικών μονυδρίων και ναών, που ανεγείρονται στην Κύπρο από κληρικούς ή λαϊκούς κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Παλαιότερα ήταν ανδρικό μοναστήρι, εγκαταλείφθηκε όμως αργότερα, ίσως επί Τουρκοκρατίας, κι έτσι το καθολικό της Μονής χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία του μεταγενέστερου της Μονής οικισμού Κουρδάλων.

Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού είναι ξυλόστεγος με την ιδιαίτερη επικλινή δίρριχτη στέγη. Ο ναός είναι τρίκλινος, με ημικυκλική αψίδα εγγεγραμμένη σε ευθύγραμμο ανατολικό τοίχο. Το ορθογώνιο σχήμα της κάτοψης παρουσιάζεται λειψό, αφού το νότιο κλίτος είναι βραχύτερο προς τα ανατολικά κατά δυο περίπου μετρά σε σχέση με τα άλλα κλίτη του ναού. Ο νότιος τοίχος του ναού προεκτείνεται προς τα δυτικά σε σχήμα «Γ». Ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο αυτού του ναού είναι τα στασίδια του, με τους σκαλιστούς δράκους στο πλάι, που χρονολογούνται κι αυτά στην περίοδο της Βενετοκρατίας.

Τοποθεσία

Μονές - Εξωκλήσια

Υποσέλιδο