Κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας

Το Δίκτυο Καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο αποτελείται από 68 Καταστήματα σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Ένα από αυτά συναντάται στο χωριό Κακοπετριά και αποσκοπεί στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών της κοιλάδας της Σολέας. Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να λειτουργεί το 1976. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

Αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνά τα 60 στην Κύπρο και ανθρώπινο δυναμικό πέραν των 1400 ατόμων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η Ελληνική Τράπεζα λειτουργεί τέσσερα Γραφεία Αντιπροσωπείας: δύο στη Ρωσία (ένα στη Μόσχα και ένα στην Αγία Πετρούπολη), ένα στην Ουκρανία (στο Κίεβο) και ένα στη Νότια Αφρική (στο Γιοχάνεσμπουργκ).

Πληροφορίες
Διεύθυνση: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 45 2810, Ταχ. Θυρίδα: 24747, 1394 Nicosia, Ταχ. Κώδικας: 2810, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 50 05 00

Τοποθεσία

Τράπεζες

Υποσέλιδο