Κλάριος ποταμός

Ο Κλάριος ποταμός με μήκος 24750 μέτρα. Πηγάζει από τις βορειοανατολικές πλαγιές της κορυφής του Τροόδους και εκβάλλει στον κατεχόμενο από Τουρκικά στρατεύματα, κόλπο της Μόρφου. Στην περιοχή των χωριών Κατύδατα, Ληνού, Φλάσου, Ευρύχου, Κοράκου, Τεμβριά, Καλιάνα, Σινά Όρος, Γαλάτα και Κακοπετριά, ο ποταμός έχει δημιουργήσει μία από τις πιο όμορφες κοιλάδες του νησιού, την κοιλάδα Σολέας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των φρούτων του νησιού. Ανάμεσα στον παλαιό οικισμό της Κακοπετριάς και τον νέο, ο Κλάριος χωρίζεται σε 3 παραποτάμους. Ο πρώτος που συναντάμε διασχίζει τον νέο οικισμό της Κακοπετριάς και δεν αποτελεί σημαντική πηγή νερού. Σε απόσταση 145 μέτρων υπάρχει η συμβολή δύο άλλων παραποτάμων του Κλάριου, ο Καρκώτης ή Καργώτης και ο Γαρίλλης, οι οποίοι έχουν σημαντική προσφορά στον συνολικό όγκο νερού που μεταφέρει ο Κλάριος, αφού η ροή τους νερού δεν σταματά ποτέ.
Το νερό που κυλάει στην κοιλάδα της Σολέας μέσω του ποταμού Κλαρίου και των παραποτάμων του είχε σημαντική επίδραση και στην ζωή των κατοίκων, γεγονός που αποτυπώνεται μέσα από τα μνημεία. Στην περιοχή εντοπίζονται υπέροχα γραφικά ενετικά και βυζαντινά γεφύρια, νερόμυλοι, ελαιοτριβεία και βρύσες.
Η διαδρομή είναι μικρή καθώς τα σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε μικρή απόσταση κοντά στα χωριά Γαλάτα, Κακοπετρία, Ευρύχου και Καλλιανά. Μπορείτε να την κάνετε με το αυτοκίνητό σας αλλά συστήνεται καλύτερα το ποδήλατο και κυρίως η πεζοπορία ώστε να απολαύσετε την φύση στις όχθες του ποταμού Κλαρίου.

Υποσέλιδο