Κορυφή Δάσους Αδελφοί

Η κορυφή, βρίσκεται σε υψόμετρο 1612 μέτρων, στο υψηλότερο σημείο του δάσους Αδελφοί. Τα πραγματικά όρια του δάσους είναι: στα νότια η κορυφογραμμή ανατολικά του Καρβουνά, περιλαμβανομένης της Μαδαρής, στα δυτικά η κοιλάδα της Σολιάς από τα Πλατάνια ως ανατολικά της Φλάσου, νότια του χωριού Νικητάρι, νότια του χωριού Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, νότια του μεταλλείου του Μιτσερού μέχρι τον Άγιο Επιφάνειο.

Η κορυφή βρίσκεται πάνω στα σκληρά, ανθεκτικά πυριγενή πετρώματα του Τροόδους. Στα βόρεια εκτείνονται διαβάσεις και στα νότια γάββροι, πολύ κοντά και σε γρανοφύρες. Τα πετρώματα αυτά άντεξαν τη διάβρωση και εξακολουθούν να υπάρχουν και να ορθώνονται επιβλητικά στην κορυφογραμμή του Τροόδους. Στον περιβάλλοντα χώρο φυτρώνουν πεύκα και μια πλούσια φυσική θαμνώδης βλάστηση και στις πλάγιες υπάρχουν αμπελώνες. Από την κορυφή πηγάζουν και ρέουν αρκετά ρυάκια. Τα ρυάκια του Λιμνάτη, ενός βασικού παραπόταμου του Κούρη και τα ρυάκια των Κανναβιών, που είναι βασικός παραπόταμος της Ελιάς.

Για την ονομασία της υπάρχουν 2 διαφορετικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, εδώ έζησαν δυο αδέλφια και από αυτά η περιοχή και η κορυφή πήραν το όνομα. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η ονομασία αποδίδεται σε δυο κορυφές με τα ίδια χαρακτηριστικά, άσχετα αν η μια είναι λίγο ψηλότερη από την άλλη.

Τοποθεσία

Δάση-Ποτάμια

Υποσέλιδο