Μνημεία

Στην περιοχή της Σολέας διασώζονται μια σειρά από μνημεία, τα οποία αποτελούν ζωντανούς μάρτυρες της ιστορίας της περιοχής.
Από τη μία οι παραδοσιακοί ελιόμυλοι και νερόμυλοι, αλλά και τα πέτρινα γεφύρια και οι βρύσες αποτελούν κτίσματα ανεκτίμητης αρχιτεκτονικής αξίας που περιβάλλονται τις περισσότερες φορές και από τοπία μοναδικής ομορφιάς.
Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Κακοπετριάς, από την άλλη, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο για την ιστορία του ηλεκτρισμού στο νησί.
Τέλος, τα Μνημεία ηρώων που φιλοτεχνήθηκαν ως ένδειξη θαυμασμού είναι αφιερωμένα στους ήρωες, που με τη θυσία τους σφράγισαν τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959.

Μνημεία στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο