Μονοπάτια της Φύσης

Τα Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές υποδομές υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο. Το Τμήμα Δασών έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό Μονοπατιών μέσα στα κρατικά δάση (το 2010 αριθμούσαν σε 68 με συνολικό μήκος 319,6 χλμ.), τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης επαφής και γνωριμίας με την κυπριακή φύση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση και τη φυσική άσκηση. Παράλληλα το Τμήμα Δασών, ως αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό και προώθηση της δημιουργίας Μονοπατιών, συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, τις Τοπικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις για τη δημιουργία Μονοπατιών και έξω από τα κρατικά δάση.
Στην περιοχή και τα χωριά της Σολέας υπάρχουν συνολικά 15 μονοπάτια μελέτης της φύσης, όπως έχουν οριστεί από την Διεύθυνση Δασών της Κύπρου. 7 από αυτά σας προτείνονται σε αυτή την διαδρομή.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο