Μονοπάτι Μούττη της χώρας – Σελλάδι του Καραμανλή

Πρόκειται για ενα παλιό μονοπάτι που προσφέρει καλή θέα προς τον Κόλπο Μόρφου. Το μονοπάτι περνά μέσα από δάσος τραχείας πεύκης και λατζιάς, το γνωστό ως «Μαύρα Δάση» που είναι από τα πιο παρθένα, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση δάση. Στο μέσο της διαδρομής υπάρχει άλλο μικρού μήκους μονοπάτι με πρόσβαση προς μια γιγαντιαία περνιά (Quercus coccifera subsp. calliprinos). Το μονοπάτι συνδέεται με το δίκτυο μονοπατιών της περιοχής και συγκεκριμένα: Δόξα σοι ο Θεός – Μούττη της Χώρας, Μαδαρή – Σελλάδι του Καραμανλή και Σελλάδι του Καραμανλή – Καννάβια.

Αφετηρία (α): Η τοποθεσία «Μούττη της Χώρας», 1km μετά το χωριό Σπήλια προς Αγία Ειρήνη /Καννάβια.
Αφετηρία(β): Η τοποθεσία «Σελλάδι του Καραμανλή», 1,5km από Σαράντι/ Λαγουδερά προς Σπήλια ή 6km από Σπήλια σε χωματόδρομο.
Μήκος: 3,8km- Γραμμικό
Χρόνος: 1,5 ώρα
Βαθμός δυσκολίας: 2 Μονοπάτι μέτριου βαθμού δυσκολίας, με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφολογίας εδάφους, όπως απότομες υψομετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε στενό ή/και απότομο έδαφος.

Τοποθεσία

Μονοπάτια της φύσης

Υποσέλιδο