Μονοπάτι της φυσης Μαδάρη – Σελλάδι του Καραμανλή

Η διαδρομή ακολουθεί πορεία δια μέσου του δάσους με συστάδα κέδρων, που βρίσκεται στο μέσο περίπου της διαδρομής. Προσφέρει εξαιρετική θέα προς τον Κόλπο Μόρφου, την πεδιάδα Μεσαορίας και την οροσειρά Τροόδους γενικά. Συνδέεται με το δίκτυο των μονοπατιών της περιοχής και συγκεκριμένα τα μονοπάτια Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός, Τεισιά της Μαδαρής, Μούττη της Χώρας – Σελλάδι του Καραμανλή και Σελλάδι του Καραμανλή – Καννάβια, ενώ μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου 2km, συνδέεται με το μονοπάτι Λαγουδερά – Αγρός.

Αφετηρία: Σημείο κοντά στο πυροφυλάκιο Μαδαρής. Πρόσβαση στην αφετηρία με όχημα από τον δρόμο Χαντριών – Πολύστυπου. Τα τελευταία 800m του δρόμου πρόσβασης είναι χωματόδρομος, ανώμαλος στενός και απόκρημνος. Τερματίζει στην τοποθεσία Σελλάδι του Καραμανλή, όπου υπάρχει πρόσβαση προς το χωριό Σαράντι (1,5km ασφαλτοστρωμένος δρόμος) και προς το χωριό Σπήλια (6km χωματόδρομος).
Μήκος: 3,5km – Γραμμικό
Χρόνος: 1,5 ώρα
Βαθμός δυσκολίας: 3 (πολύ δύσκολη κατηφορική διαδρομή) – Υψηλού βαθμού δυσκολίας μονοπάτι, λόγω διαδρομής με δύσκολα χαρακτηριστικά μορφολογίας εδάφους, όπως ιδιαίτερα απότομες υψομετρικές διαφοροποιήσεις (ανήφορα ή/και κατήφορα), πορεία σε ιδιαίτερα ανώμαλο ή/και ολισθηρό, ή/και απόκρημνο έδαφος. Ακατάλληλο για μικρά παιδιά.

Τοποθεσία

Μονοπάτια της φύσης

Υποσέλιδο