Μουσεία – Εκθέσεις

Στα μουσεία της περιοχής της Σολέας αντικατοπτρίζεται τόσο η ιστορία του τόπου, όσο και η λαϊκή τέχνη, αλλά και η βυζαντινή.
Στοιχεία ανάδειξης της κουλτούρας και σημαντικά κτιριακά αρχιτεκτονήματα κάποια από αυτά, τα μουσεία της Σολιάς λειτουργούν όχι μόνο ως αξιοθέατα, αλλά ως φορείς πολιτισμού του νοτιοανατολικότερου άκρου της Ευρώπης.
Περιηγηθείτε στα μουσεία της περιοχής, απολαύστε τα εκθέματά τους και γνωρίστε μέσα από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σολέας!

Μουσεία – Εκθέσεις στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο