Μύθοι της Σολιάς

Εκατοντάδες οι μύθοι και οι θρύλοι που σχετίζονται με το Δωδεκάθεο, την χριστιανική θρησκεία, την μεσαιωνική και σύγχρονή ιστορία αλλά και τα στοιχεία και τα φαινόμενα της φύσης, υπάρχουν σκορπισμένοι από άκρη σε άκρη της Κύπρου αλλά και ιδιαίτερα στην κοιλάδα της Σολέας. Σε κάθε χωριό, σε κάθε κορυφή και σε κάθε περιοχή, έστω και αν αυτή είναι ακατοίκητη και πολλές φορές απάτητη θα βρει ο επισκέπτης κατάλοιπα Ναών, Ιερών, ανακτόρων, φυσικών διαμορφώσεων, ιστορικών μαρτύριων και τόσα πολλά άλλα που έχουν άμεση σχέση με μία κάποιο θρύλο και κάποια δοξασία.
Στην διαδρομή αυτή θα ξεκινήσετε από την Φλασού και από την Κακοπετρία και την Πέτρα του Ανδρογύνου θα κατευθυνθείτε είτε ανατολικά προς την Σπηλιά και τον Τάφο της Πανούκλας είτε Δυτικά στον Μούτουλλα αναζητώντας τους θρύλους της Ρήγαινας σε ένα υπέροχο μονοπάτι.

Υποσέλιδο