Ναοί

Ο Χριστιανισμός ρίζωσε εύκολα στη ψυχή των κατοίκων της Σολιάς. Κάποιοι υπηρέτησαν το Χριστιανισμό ως επιφανείς ιερωμένοι και κάποιοι αξιώθηκαν να αγιάσουν.
Οι κάτοικοι ανήγειραν και ανεγείρουν ακόμη ωραιότατους ναούς τους οποίους διακόσμησαν και διακοσμούν με αξιόλογα ξυλόγλυπτα, τοιχογραφίες και φορητές εικόνες.
Εδώ παρουσιάζονται οι ναοί που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και άλλες σημαντικές εκκλησίες της περιοχής.

Ναοί στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο