Ναός Αγίου Αντωνίου (νέος)

Στα Σπήλια υπάρχουν δύο ναοί του Αγίου Αντωνίου, ο παλιός και ο καινούριος. Ο παλιός κτίστηκε το 1850 και ο καινούριος το 1970. Οι δύο ναοί βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, σε ένα ύψωμα, που δεσπόζει των Σπηλιών.

Ο νέος ναός αποπερατώθηκε το 1970 και εγκαινιάσθηκε το 1975 και βρίσκεται στη νότια πλευρά του παλιού ναού. Ο νέος αυτός ναός αντικατέστησε τον μικρότερο σε διαστάσεις παλαιό ναό, ο οποίος έκτοτε περιήλθε σε αχρηστία και κατέστη ετοιμόρροπος.

Η τοιχοδομία αποτελείται από ακανόνιστου σχήματος λίθους διαβάση και τα κενά που σχηματίζονται γεμίζονται με κομμάτια οπτόπλινθων. Με οπτόπλινθους είναι κατασκευασμένοι και οι πολύπλευροι κτιστοί πεσσοί που στηρίζουν την επικλινή στέγη του ηλιακού στη βόρεια πλευρά του ναού.

Τα δίφυλλα ξυλόγλυπτα βημόθυρα είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά. Χωρίζονται σε δυο ζώνες. Στην άνω ζώνη, κάτω από τρίλοβα τόξα, εικονίζονται από αριστερά ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο απόστολος Πέτρος, ο απόστολος Παύλος και ο άγιος Βασίλειος. Στην κάτω ζώνη, κάτω από ημικυκλικά τόξα, απεικονίζονται οι άγιοι ιεράρχες Τριφύλλιος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Νικόλαος και Σπυρίδων. Ο άγνωστος ζωγράφος, παρόλο που ακολουθεί τη βυζαντινή τεχνοτροπία, χρησιμοποιεί στο έργο του στοιχεία της δυτικής τέχνης της εποχής.

Τοποθεσία

Ναοί

Υποσέλιδο