Ναός Αγίου Νικολάου της Στέγης

Στη δεξιά όχθη του ποταμού Καρφωτή, σε μια δεντρόφυτη βουνίσια περιοχή, λίγο έξω από το χωριό Κακοπετριά είναι κτισμένος ο ναός αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, τον επονομαζόμενο της Στέγης.

Από το 1985 περιλαμβάνεται, μαζί με εννέα άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και η αμφικλινής ξύλινη στέγη, που προστέθηκε μεταγενέστερα, του έδωσε την προσωνυμία “της Στέγης”, τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα. Μεταγενέστερες επεμβάσεις αλλοίωσαν την αρχική όψη της εκκλησίας και είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή σημαντικών τοιχογραφιών.

Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης έχει χαρακτηριστεί, δικαίως, ως ένα μουσείο της βυζαντινής ζωγραφικής. Οι αρχαιότερες τοιχογραφίες του χρονολογούνται στον 11ο αιώνα και είναι οι σημαντικότερες της εποχής αυτής που σώζονται στο νησί. Περιλαμβάνουν σκηνές του Δωδεκάορτου, την Έγερση του Λαζάρου, την Κοίμηση της Παναγίας, μεμονωμένες μορφές, κ.ά. Η τελευταία φάση των τοιχογραφιών χρονολογείται στα 1633 και περιλαμβάνει τους ολόσωμους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, οι οποίοι κοσμούν τους ανατολικούς πεσσούς που υποβαστάζουν τον τρούλο, κοντά στο τέμπλο που χρονολογείται επίσης στο 17ο αιώνα.

Τοποθεσία

Ναοί

Υποσέλιδο