Νερόμυλος Σιαπά Μπέη

Η Φλάσου είναι μικτό χωριό της περιοχής της Σολιάς, της επαρχίας Λευκωσίας, γύρω στα 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού Ευρύχου. Η κοινότητα είναι κτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Καρκώτη, σε μέσο υψόμετρο 330 μέτρων. Το υψόμετρο στην περιοχή του χωριού, κυμαίνεται μεταξύ 250 και 400 μέτρων.

Η Φλάσου είχε μεγάλη παραγωγή μπαμπακιού και μεταξιού. Επίσης παρήγε ανέκαθεν πολλά δημητριακά και ελιές, γι’ αυτό είχε πολλούς νερόμυλους και ελιόμυλους.

Στην περιοχή «Μώλος» βρίσκεται ένας από τους δύο άριστα διατηρημένους νερόμυλους, ο νερόμυλος του Σιαπά Μπέη.
Οι νερόμυλοι αυτοί είναι συνήθως πετρόκτιστοι υδατόπυργοι ψηλοί, και είναι ορθογώνιοι, τετράγωνοι ή κυκλικοί. Τα αυλάκια που οδηγούν στον λάκκο στηρίζονται σε καμάρες ή σε τοίχους με αντηρίδες. Αποτελείται από ένα στενόμακρο μονόχωρο, το μακρυνάρι ή δίχωρο με δοκούς ή καμάρες και επίπεδη στέγη. Η φτερωτή συνήθως είναι οριζόντια, ξύλινη κι αργότερα σιδερένια.

Σημαντικά για ένα τόπο όπου οι συνθήκες επιβάλλουν τη σωστή διαχείριση και οικονομία του νερού είναι τα υδραυλικά έργα υποδομής για τη συγκέντρωση, την αποθήκευση και τη διοχέτευση του νερού. Αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του μύλου, κάποτε υψηλής τεχνολογίας, και περιλαμβάνουν φράγματα, δεξαμενές, αυλάκια με «δησιές», υδραγωγεία, λάκκους κλπ.

Τοποθεσία

Μνημεία

Υποσέλιδο