Παλαιότερη Ιστορία

Οι λιγοστές ανασκαφές που έγιναν στη γύρω περιοχή σωστά δείχνουν πως τα Κατύδατα, η Λινού-Φλάσου και ο Ατσάς φιλοξένησαν τους πιο αρχαίους οικισμούς της περιοχής. Η περιοχή πρέπει να γνώρισε πληθυσμιακή ακμή μετά το 1200π.Χ. όταν οι Έλληνες ίδρυσαν τους Σόλους και επιδόθηκαν μεθοδικά στην εκμετάλλευση του χαλκού της Φουκάσας. Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο εξελληνισμένοι Εβραίοι εγκαθίστανται στην Κύπρο. Το 12 π.Χ ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος παραχώρησε στο βασιλιά Ηρώδη τον Μέγα την εκμετάλλευση κάποιων μεταλλείων χαλκού της Κύπρου ως επιβράβευση της φιλορωμαϊκής πολιτικής του. Η Σολιά στα Ρωμαϊκά χρόνια πρέπει να είχε εποικιστεί παντού γιατί μέχρι και τα Σπήλια ανακαλύφθηκαν ρωμαϊκοί τάφοι.
Ακολουθεί η βυζαντινή και ενετική περίοδο της Κύπρου οπού κτίστηκαν και διασώθηκαν μια σειρά από εκκλησίες με σπουδαία αρχιτεκτονική και σημαντικές τοιχογραφίες αλλά και αρκετά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και δομικά έργα όπως νερόμυλοι, βρύσες και γεφύρια που ανάγονται κυρίως στην ενετική περίοδο.

Υποσέλιδο