Παλιά Τεμβριά

Το χωριό Τεμβριά βρίσκεται στο κέντρο της κοιλάδας της Σολέας, στη δυτική πλευρά του Κλάριου. Απέχει από τη Λευκωσία 60 χλμ. και το μέσο υψόμετρο του χωριού είναι τα 500 μέτρα.

Η παράδοση λέει πως στην περιοχή του χωριού υφίστατο αρχαίο βασίλειο, του οποίου βασιλιάς ήταν ο Τέμβρος. Από τον αρχαίο αυτό βασιλιά πήρε το όνομά του το χωριό. Η ύπαρξη, όμως, του χωριού μαρτυρείται τουλάχιστον από τα μεσαιωνικά χρόνια. Αποτελούσε ιδιωτικό φέουδο επί φραγκοκρατίας. Κατά τα χρόνια της βασιλείας του Ιακώβου Β’ (1460-1473) ανήκε στον κόμη της Τρίπολης, στον Ιωάννη Ταφούρ. Επιπρόσθετα, το χωριό είναι σημειωμένο σε παλιούς χάρτες με την ονομασία Tenbria.

Η Τεμβριά έχει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον να επιδείξει, καθώς συγκεντρώνει τη μοναδικότητα της γραφικότητας των σπιτιών της περιπλεγμένη με μια σειρά από παλαιές βρύσες. Επιπρόσθετα, η ομορφιά της φύσης και ο καθαρός αέρας συμβάλλουν στην ολοκλήρωση ενός μοναδικού σκηνικού.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο Χάνι του πρωτοπαπά, το οποίο βρίσκεται στον παλαιό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας και σήμερα λειτουργεί ως αγροτουριστικό κατάλυμα.

Περπατώντας στο χωριό αντικρίζει κανείς τις τέσσερις παλαιές βρύσες:

  • «Βασιλικόν»: Βρίσκεται στη Μέσα Γειτονιά, στον παλαιό οικιστικό πυρήνα της Κοινότητας. Σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιούταν από τον βασιλιά Τέμβρο, περί το 300 π.Χ.
  • «Βρύση του Δράκου»: Βρίσκεται στην Πέρα Γειτονιά. Η μυθολογία αναφέρει πως τη βρύση αυτή τη χρησιμοποιούσε κάποιος δράκος για να εξασφαλίζει την τροφή του.
  • «Γεροβρύση»: Βρίσκεται στο μέσο της Κοινότητας και χρονολογείται το 1911.
  • «Καταπέσης»: Βρίσκεται στην Κάτω Γειτονιά, πλησίον του ποταμού.

Τοποθεσία

Αρχιτεκτονική

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο