Πρατήριο Βενζίνης ΕΚΟ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ είναι θυγατρική κατά 100% εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., του μεγαλύτερου εμπορικού και βιομηχανικού ομίλου της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus Ltd τον Δεκέμβριο του 2002. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διάθεση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα, διαθέτει στο ευρύ κοινό όλα τα προϊόντα της μέσω ενός δικτύου 95 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία ΕΚΟ.

Κύριος και αμετακίνητος στόχος της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου» είναι να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην Κυπριακή αγορά με την αξιόπιστη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ασφαλών εργασιακών συνθηκών, σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή και κοινωνική προσφορά στο ευρύτερο κοινό.

Το πρατήριο διαχειρίζεται η εταιρεία «Μάριος Μιλτιάδους Πετρελαιοειδή Λτδ». Το τηλέφωνο επικοινωνίας του συγκεκριμένου πρατηρίου είναι +357 22 93 34 57, ενώ εάν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ τότε μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο 357 70 00 03 56.

Τοποθεσία

Πρατήρια βενζίνης

Υποσέλιδο