Σημείο Πρόσβασης Κλάριου Ποταμού

Λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον Μύλο της Ροδούς, ο επισκέπτης μπορεί να ακολουθήσει ένα μικρό μονοπάτι το οποίο δημιουργήθηκε από την Κοινότητα Γαλάτας και οδηγεί δίπλα από τις εκβολές του Κλάριου ποταμού. Η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 με κωδικό CY2000012 βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(i) και αποτελεί ειδική ζώνη διατήρησης. Ο ποταμός Καρκώτης, ο οποίος εκβάλει τελικά στον κόλπο της Μόρφου, είναι από τους λίγους ποταμούς στην Κύπρο με συνεχή ετήσια ροή, γεγονός που ευνοεί την δημιουργία μεγάλης ποικιλίας φυσικών οικοτόπων, αλλά και καλλιεργειών και κατ’ επέκταση ενός πλούσιου αγροτικού τοπίου.

Εδώ ο επισκέπτης, εάν είναι τυχερός, μπορεί να αντικρίσει και κάποιες από τις πέστροφες οι οποίες διέφυγαν από τα γειτνιάζοντα ιχθυοτροφεία ή απλά να απολαύσει το μαγευτικό τοπίο. Η υδατοκαλιέργεια Ιριδίζουσας Πέστροφας γλυκού νερού είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Σολέας που αριθμεί τις περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού στην Κύπρο και αυτό οφείλεται στον ποταμό Κλάριο, ο οποίος είναι από τους λίγους ποταμούς στην Κύπρο με διαρκή ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τοποθεσία

Δάση-Ποτάμια

Υποσέλιδο