Σκλέδρος

Στα μεγάλα ποτάμια, ένα ακόμα κυρίαρχο είδος είναι ο σκλέδρος (Alnus orientalis). Πρόκειται για φυλλοβόλο δέντρο, βραχύβιο, με στενή κόμη και ύψος που φτάνει τα 20 μ. Ο κορμός του καλύπτεται με γκριζωπό φλοιό που φέρει κατακόρυφες σχισμές. Τα φύλλα είναι απλά, κατ΄εναλλαγή ωοειδή ή επιμήκη, μήκους 3-12 εκ. και πλάτους 1-6 εκ και έχουν συνήθως πριονωτές παρυφές. Τα άνθη είναι μονογενή (αρσενικά και θηλυκά) διατεταγμένα σε ιουλόμορφες ταξιανθίες.
Το ωραίο του φύλλωμα και οι καλλωπιστικές αρσενικές ταξιανθίες προσδίδουν στο φυτό κοσμητική αξία. Μπορεί να αξιοποιηθεί σε μεγάλους κήπους και πάρκα. Είναι ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση, με δυνατότητα δέσμευσης ατμοσφαιρικού αζώτου με τα φυμάτια των ριζών. Το ξύλο του χρησιμοποιείται στην ξυλογλυπτική και τορνευτική, καθώς και για κατασκευή γεωργικών εργαλείων. Η υλοτομία του σκλέδρου απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Τμήματος Δασών. Οι συστάδες του σκλέδρου προστατεύονται από την Οδηγία των οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και έχουν ταξινομηθεί ως οικοτόποι προτεραιότητας.

Τοποθεσία

Χλωρίδα - Πανίδα

Υποσέλιδο