Συστάδες Αιωνόβιων Ελιών Τεμάχιου

Τα αιωνόβια δέντρα ή δέντρα γίγαντες είναι τα μακρόβια και μεγάλων διαστάσεων φυτικά είδη του πλανήτη. Μερικά από τα δέντρα αυτά στέκουν αγέρωχα παρά τα χρόνια που τα βαραίνουν, ακατανίκητα στη σκληρή δοκιμασία των καιρικών συνθηκών και του χρόνου. Γλίτωσαν από την καταστρεπτική μανία της φωτιάς αλλά κυρίως του ανθρώπου.

Στην Κύπρο τα δέντρα αυτά, που αποτελούν ζωντανά μνημεία της φύσης, είναι στενά δεμένα με την ιστορία, τους θρύλους και τις παραδόσεις του τόπου και αποτελούν αναπόσπαστο και πολυτιμότατο μέρος της φυσικής κληρονομιάς. Μερικά θεωρούνται ιερά και σαν τέτοια έχουν τη δική τους ιδιαίτερη σημασία, ενώ άλλα ξεχωρίζουν για την μεγάλη τους ηλικία και τις τεράστιες διαστάσεις τους.

Μέχρι το Νοέμβριο του 2016 έχουν κηρυχθεί σε διατηρητέα 98 μεμονωμένα δέντρα και 23 ομάδες δέντρων.
Στην κατηγορία αυτή των αιωνόβιων δέντρων ανήκουν και οι ελιές στη Φλάσου. Έχουν κηρυχθεί διατηρητέες, διότι πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως η μεγάλη διάσταση του κορμού ή της κόμης, η ιστορική και θρησκευτική τους παράδοση, το ότι δεσπόζουν στην περιοχή, κ.ά. Η συγκεκριμένη ελιά έχει εκτιμώμενη ηλικία 300 ετών, περιφέρεια 2,83 μέτρα και ύψος 7 μέτρα.

Τοποθεσία

Μνημεία της φύσης

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο