Σχινιά

Στα χαμηλότερα υψόμετρα του Τροόδους συναντάμε και τη σχινιά (Pistacia lentiscus).

Η σχινιά είναι αειθαλής, αρωματικός, ρητινοφόρος θάμνος ή μικρό δέντρο, ύψους μέχρι 5 μ., με λείο και συνήθως γκριζωπό φλοιό. Τα φύλλα είναι διατεταγμένα κατ’ εναλλαγή, σύνθετα, πτερωτά, αρτιόληκτα, 5-10 x 3-7 εκ. Τα φυλλάρια φέρονται σε 2-4 ζεύγη και είναι ωοειδή, επιμήκη ή ελλειπτικά, δερματώδη, σκοτεινοπράσινα, με τη ράχη συχνά εμφανώς πτερωτή. Τα άνθη είναι μονογενή και το φυτό δίοικο, έτσι τα φυτά της είναι είτε αρσενικά (φέρουν μόνο αρσενικά άνθη) είτε θηλυκά και παράγουν καρπούς. Τα αρσενικά άνθη είναι διατεταγμένα σε βότρυες ή φόβες, ενώ τα θηλυκά φέρονται επίσης σε βότρυες, στις μασχάλες των φύλλων. Ανθίζει από το Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Ο καρπός είναι σφαιρική δρύπη διαμέτρου περίπου 5 μμ, κόκκινη στην αρχή, σταδιακά όμως γίνεται μαύρη και γυαλιστερή κατά την ωρίμανση, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η σχινιά προστατεύεται από τη Δασική Νομοθεσία και για την υλοτομία του θάμνου ή μικρού δέντρου με σχετικά μεγάλες διαστάσεις (διάμετρος του κορμού σε ύψος 130 εκ. πάνω από το έδαφος μεγαλύτερη από 15 εκ.) χρειάζεται η άδεια του Τμήματος Δασών. Σημαντικό μέρος των εκτάσεων που καλύπτουν οι τύποι οικοτόπων, στους οποίους η σχινιά είναι κύριο ή συνοδό είδος, έχουν περιληφθεί στο Δίκτυο NATURA 2000. Η Κύπρος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά και άλλα προστατευτικά μέτρα για να τους διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

Τοποθεσία

Χλωρίδα - Πανίδα

Υποσέλιδο