Τοιχογραφίες – Εικόνες

Στους ναούς της κοιλάδας της Σολέας εντοπίζονται αυθεντικά δείγματα Βυζαντινής μνημειακής τέχνης από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες, υψηλής αισθητικής αξίας, περικλείουν στοιχεία που επιδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανικής Τέχνης. Οι εικόνες, από την άλλη, είναι ανεκτίμητης αξίας, πανάρχαιες και μοναδικές.
Η ένταξη των ναών αυτών στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της υψηλής στάθμης και ποιότητας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής ζωγραφικής της Κύπρου.

Τοιχογραφίες – Εικόνες στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο