Τοιχογραφίες Ναού Αγίου Σωζομένου

Ο ναός του Αγίου Σωζομένου βρίσκεται στο κέντρο του παλαιού χωριού της Γαλάτας. Οικοδομήθηκε και τοιχογραφήθηκε το 1513, με την οικονομική συνδρομή δεκατεσσάρων κατοίκων του χωριού. Τα ονόματά τους, καθώς και τα επαγγέλματα κάποιων από αυτών αναφέρονται στην κτητορική επιγραφή, η οποία βρίσκεται πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού.

Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται εν γένει σε καλή κατάσταση. Ανήκουν στα πρώιμα έργα του ζωγράφου Συμεών Αξεντή, έναν ζωγράφο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η χρήση θερμής κόκκινης ώχρας που χρησιμοποιεί στα πρόσωπα των μορφών.

Οι τοιχογραφίες αναπτύσσονται σε δύο ζώνες. Στην επάνω ζώνη είναι ζωγραφισμένες σκηνές από τον Χριστολογικό κύκλο, ενώ στην κάτω ζώνη απεικονίζονται όρθιες μορφές αγίων κάτω από ζωγραφισμένα τόξα. Στην αψίδα του Ιερού Βήματος απεικονίζεται η Παναγία με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ εκατέρωθεν. Οι τοιχογραφίες της εξωτερικής πλευράς του βορείου τοίχου περιλαμβάνουν σκηνές της Δευτέρας Παρουσίας, μεγάλης εικόνας της Ρίζας του Ιεσσαί που παριστάνει το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού και τέλος οι παραστάσεις των οκτώ Οικουμενικών Συνόδων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.

Για διευθέτηση επίσκεψης στην εκκλησία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάτερα Κυριάκο Χαραλάμπους στο τηλέφωνο: (+357) 99-720918.

Τοποθεσία

Εικόνες - Τοιχογραφίες

Υποσέλιδο