Τοιχογραφίες Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι ένα ξυλόστεγο παρεκκλήσι, ανήκει στον 16ο αιώνα και βρίσκεται πολύ κοντά στον ναό της Παναγίας της Ποδίθου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κτητορική επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την βόρεια είσοδο, όπου απεικονίζεται ο αφιερωτής μαζί με την οικογένειά του. Στη μέση κάθεται ο Χριστός σε θρόνο, ενώ εκατέρωθεν αυτού εικονίζονται η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος σε στάση δέησης. Η Θεοτόκος με το δεξί χέρι δείχνει το δωρητή που προσφέρει το ομοίωμα του ναού. Είναι ο Ζαχαρίας Πόλος που είναι γονατιστός και προσφέρει το ομοίωμα του ναού με το κλειδί του. Ο γιος του, που είναι γονατιστός μπροστά του, φορεί μακριά λευκά ρούχα. Δεξιά της Δέησης είναι γονατιστές η σύζυγος του Πόλου Μαντελένα και τα τρία κορίτσια τους.

Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση και περιλαμβάνουν σκηνές από τη ζωή, τα Πάθη, την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου και σκηνές από τη ζωή της Θεοτόκου μέχρι την Κοίμησή της. Επίσης εικονίζεται μεγάλος αριθμός αγίων, μαρτύρων, ιεραρχών, οσίων, ασκητών, καθώς και σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τιμάται με τέλεση λειτουργίας στο ναό στις 6 Σεπτεμβρίου «εις ανάμνησιν του εν Χώναις θαύματος» που τέλεσε στη Φρυγία και σταμάτησε τη ροή τριών ποταμών, ώστε να μην καταστρέψουν τον ναό του που βρισκόταν εκεί.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο: (+357) 99-671776
Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη-Σάββατο: 9:00-16:00
Κυριακή: 11:00-16:00
Δευτέρα : Κλειστός

Τοποθεσία

Εικόνες - Τοιχογραφίες

Υποσέλιδο