Τράπεζα Κύπρου στην Κακοπετριά

H Tράπεζα Κύπρου έχει μακρά ιστορία για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της στην Κύπρο από το 1899 και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1955.

Αποτελεί το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Συγκρότημα στην Κύπρο, με σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Είναι μια συστημική τράπεζα της Κύπρου και οι δραστηριότητές της ρυθμίζονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το 2013 περιήλθε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου-30 Ιουλίου μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και απορρόφησε το ενεργητικό της Λαϊκής Τράπεζας.

Το Συγκρότημα διαθέτει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Bank of Cyprus UK, η οποία επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών, αλλά και των επιχειρήσεων που τυγχάνουν διαχείρισης από τον ιδιοκτήτη τους.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 41Α, Κακοπετριά 2800, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 12 59 48
Fax: +357 22 1 201 21

Τοποθεσία

Τράπεζες

Υποσέλιδο