Υδροηλεκτρικός σταθμός

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Κακοπετριάς λειτούργησε για πρώτη φορά το 1926 από τον Χριστόφορο Βασιλείου και είχε ως πηγή ενέργειας το νερό. Οφείλει τη δημιουργία του στο όραμα και την πρωτοβουλία του Κακοπετρίτη Χρίστου Βασιλείου.

Σταδιακά, η χρησιμοποίηση πετρελαιομηχανών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος επεκτάθηκε στο χωριό, γ’ αυτό για ένα χρονικό διάστημα λειτουργούσαν παράλληλα με τον υδροηλεκτρικό σταθμό. Τους θερινούς μήνες, που η ροή του νερού προς το υδροηλεκτρικό σταθμό ήταν μειωμένη, έθεταν σε λειτουργία τις πετρελαιομηχανές, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες παραγόταν ρεύμα από τον υδροηλεκτρικό σταθμό.

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με πηγή ενέργειας το νερό αποτελεί μοναδικό φαινόμενο για την ιστορία του ηλεκτρισμού στο νησί. Στις μέρες μας, ο αρμόδιος φορέας για ηλεκτροδότηση, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σε συνεργασία με το ΚοινοτικόΣυμβούλιο της Κακοπετριάς, προσπαθούν να διασώσουν τον υδροηλεκτρικό σταθμό της περιοχής. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας επανατοποθετούνται διάφορα μηχανικά μέρη του σταθμού, με τελικό στόχο την πλήρη αποκατάστασή του, αλλά και την λειτουργία του ως μουσείο.

Τοποθεσία

Μνημεία

Υποσέλιδο