Φράγμα Σολέας

Η κοιλάδα της Σολέας διατρέχεται από τον ποταμό Καρκώτη, έναν από τους σπουδαιότερους ποταμούς της ΒΔ Κύπρου με αξιόλογη παροχή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το φράγμα Σολέας χωροθετείται κοντά στα χωριά Λινού και Φλάσου, στη λεκάνη απορροής ενός μικρού κλάδου του ποταμού Ατσά. Το 2013 ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες και το φράγμα Σολέας πήρε σάρκα και οστά.

Ο σκοπός δημιουργίας του φράγματος είναι η εκμετάλλευση της απορροής του ποταμού Καρκώτη με την αποθήκευση νερού όγκου μέχρι και 4.500.000 κυβικά μέτρα στον ταμιευτήρα του φράγματος και η μεταφορά του με βαρύτητα ή άντληση σε πέντε συνολικά ζώνες άρδευσης, προμηθεύοντας με τον τρόπο αυτό επαρκείς ποσότητες νερού για την άρδευση της περιοχής.

Το φράγμα της Σολέας έχει, επίσης, δημιουργήσει ένα φυσικό περιβάλλον εξαίρετης ομορφιάς, με αρκετά είδη υδρόβιων πουλιών να κάνουν χρήση της λίμνης και το μικρό δάσος από πεύκα μαζί με τις μεγάλες εκτάσεις με αμυγδαλιές που βρίσκονται στην ανατολική όχθη του φράγματος να προσθέτουν στο όμορφο τοπίο.

Τοποθεσία

Υποδομές

Υποσέλιδο