Φυσικές Πηγές Κλάριου ποταμού

Ο Κλάριος ποταμός έχει μήκος 24.750 μέτρα και πηγάζει από τις βορειοανατολικές πλαγιές της κορυφής του Τροόδους, ενώ εκβάλλει στον κατεχόμενο από τουρκικά στρατεύματα, κόλπο της Μόρφου.

Οι κάτοικοι της κοιλάδας της Σολέας είναι άρρηκτα δεμένοι με τον ποταμό Κλάριο από τα πανάρχαια χρόνια και έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα κατανομής του νερού στα χωριά τους, έτσι ώστε όλοι να επωφελούνται από την αδιάκοπη ροή του νερού καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ποταμός Καρκώτης, ο οποίος εκβάλει τελικά στον κόλπο της Μόρφου, είναι από τους λίγους ποταμούς στην Κύπρο με συνεχή ετήσια ροή, γεγονός που ευνοεί την δημιουργία μεγάλης ποικιλίας φυσικών οικοτόπων αλλά και καλλιεργειών και κατ’ επέκταση ενός πλούσιου αγροτικού τοπίου.

Εδώ ο επισκέπτης, εάν είναι τυχερός, μπορεί να αντικρίσει και κάποιες από τις πέστροφες οι οποίες διέφυγαν από τα γειτνιάζοντα ιχθυοτροφεία ή απλά να απολαύσει το μαγευτικό τοπίο. Η υδατοκαλιέργεια Ιριδίζουσας Πέστροφας γλυκού νερού είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Σολέας που αριθμεί τις περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού στην Κύπρο και αυτό οφείλεται στον ποταμό Κλάριο, ο οποίος είναι από τους λίγους ποταμούς στην Κύπρο με διαρκή ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τοποθεσία

Δάση-Ποτάμια

Υποσέλιδο