Χλωρίδα – Πανίδα

Η βλάστηση στην κοιλάδα αλλά και στα δάση της οροσειράς του Τροόδους παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα που οφείλεται σε παράγοντες όπως το υψόμετρο, η έκθεση και η κλίση του εδάφους, το γεωλογικό υπόστρωμα κ.ά. Έτσι αλλού η βλάστηση είναι πυκνή και αλλού αραιή, αλλού μονότονη και αλλού με πολλές εναλλαγές.
Στην πανίδα συναντάμε τόσο θηλαστικά του δάσους, όπως η αλεπού, ο λαγός και ο σκαντζόχοιρος, όσο και ποικιλία πουλιών και ερπετών. Όμως, το ενδημικό είδος της Κύπρου είναι ένα είδος αγριοπροβάτου, το λεγόμενο «αγρινό».

 

 

Χλωρίδα – Πανίδα στο Διαδραστικό Χάρτη

Υποσέλιδο