Διαδρομή της Ελιάς

Λάδι παραγόταν και στην Κύπρο από τα πανάρχαια χρόνια. Ο Στράβωνας χαρακτηρίζει το νησί της Κύπρου «ευέλαιον» γιατί παρήγαγε ξακουστό ελαιόλαδο εύπεπτο και ελαφρύ. Η παραγωγή της ελιάς είναι εμφανής σε όλη την κοιλάδα της Σολέας καθώς οι σύγχρονοι γεωργοί καλλιεργούν ελιές και παράγουν το ξακουστό λάδι, τις βρώσιμες ελιές αλλά και άλλα παράγωγά της όπως σαπούνια και καλλυντικά σε μικρά σύγχρονα εργαστήρια. Η παράδοση της ελιάς συναντάτε και στα πολλά ελαιοτριβεία της περιοχής, πολλά από το οποία έχουν ανακαινισθεί και είναι επισκέψιμα. Ενώ το μουσείο Ελιόμυλος στην Κακοπετριά προσφέρει μια συνολική εικόνα της ελαιοπαραγωγικής παράδοσης.
Στη διαδρομή αυτή που ξεκινάει από την Κούρδαλι και έχει ως τελευταία στάση τον Ελιόμυλο της Παφίταινας στα Σπήλια, μην παραλείψετε να δείτε τις αιωνόβιες ελιές σε διάφορα σημεία που κάποιες από αυτές φτάνουν και στα 800 χρόνια. Η διαδρομή είναι συνολικού μήκους 18 χλμ. και χωρίς στάσεις διαρκεί περίπου 40 λεπτά.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο