Νερόμυλος του Στυλλή

Στην περιοχή της Σολέας λειτουργούσαν γύρω στους είκοσι έξι αλευρόμυλους, γεγονός που υποδηλώνει τη μεγάλη παραγωγή δημητριακών, αλλά και την κινητήρια δύναμη του νερού, που υπήρχε άφθονο στην περιοχή. Ο λάκκος στον οποίο βρισκόταν η φτερωτή και στην οποία έπεφτε με ορμή το νερό ήταν αρχικά ξύλινος. Ο λάκκος αυτός λεγόταν κουδούκα και ήταν ελληνικού τύπου.

Ο μύλος του Στυλλή στην Ευρύχου είναι ένας από αυτούς και βρισκόταν σε λειτουργία μέχρι και πρόσφατα. Είναι ο πιο γραφικός από όλους τους μύλους της περιοχής. Ο μύλος είναι κτισμένος σε μια λοφοπλαγιά, μερικά μέτρα μακριά από τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Ένα μικρό γραφικό ανηφορικό δρομάκι οδηγεί σε αυτόν, σε μια τοποθεσία καταπράσινη και εξαιρετικής ομορφιάς.

Ο μύλος αυτός κτίστηκε το 1878 από τον Χ΄ Στυλλή Χ΄Χριστοφή και αρχικά λειτούργησε ως αλευρόμυλος. Το 1910 με την προσθήκη νέων μηχανημάτων (φάπρικα) άρχισε να επεξεργάζεται και βαμβάκι. Τον αλευρόμυλο, τον επισκέπτονταν απ’ όλα σχεδόν τα χωριά της Κύπρου, για να αλέσουν ή για να εκκοκίσουν βαμβάκι.

Τα παλαιότερα χρόνια, το άλεσμα στο μύλο ήταν μια εργασία που κάθε νοικοκυριό έπρεπε να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Ήταν μια κοπιαστική εργασία, παράλληλα όμως λάμβανε και χαρακτήρα πανηγυριού.

Τοποθεσία

Μνημεία

Υποσέλιδο