Αγριομηλιά

Η αγριομηλιά (Sorbus aria) είναι φυλλοβόλο δένδρο ύψους 5-6 μέτρων χωρίς αγκάθια και ανθίζει Μάιο με Ιούνιο. Φύεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα στο Τρόοδος σε πετρώδεις πλαγιές και διάκενα των δασών στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είναι Ανατολικο-Μεσογειακό είδος, με σποραδική εμφάνιση και εκτεταμένες ασυνέχειες στην κατανομή του.

Πρόκειται για ένα από τα σπανιότερα δέντρα της ελληνικής και κυπριακής χλωρίδας και απαντάται σε μικτά δάση δρυός και πεύκης.

Τα φύλλα του είναι ωοειδή, ελλειψοειδή ή σχεδόν κυκλικά ελαφρά πριονωτά, πράσινα. Τα άνθη του είναι λευκά ή ροδόχρωμα σε σκιαδόμορφους βότρεις. Ο καρπός του είναι μικρό μήλο πράσινο ως κοκκινωπό.
Τα βουνά του Τροόδους καλύπτονται από δάση με μοναδικές φυσικές ομορφιές. Τα είδη φυτών που ζουν στο δάσος Τροόδους ξεπερνούν τα 750. Ανάμεσά τους 72 ενδημικά της Κύπρου, από τα οποία 12 ζουν αποκλειστικά στο Πάρκο και πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους Τροόδους έχει κηρυχθεί το 1992 σε Εθνικό Δασικό Πάρκο. Σκοπός της κήρυξης είναι η διαφύλαξη και σωστή αξιοποίηση των πολύτιμων λειτουργιών και αξιών του: οικολογικών, επιστημονικών, υδρολογικών, αναψυχικών και τουριστικών.

Τοποθεσία

Χλωρίδα - Πανίδα

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Υποσέλιδο